Máy điện giải LifeCore 6000T

32,000,000 28,000,000